Proizvodi

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa …

Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne …

Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, …

Crep

Tradicionalan građevinski materijal od pečene gline. Crep delimo u dve kategorije: Presovani crep – …

Kreč

Gašeni kreč Dobija se gašenjem živog kreča. Kreč se gasi na taj način što …

Bitulit i bitumen

Bitumen je mešavina organskih tečnosti koje imaju visoku viskoznost i koje su crne, lepljive …

Na stovarištu Buton komerc možete da pronađete i:

  • kanalice
  • paljenu žicu
  • građevinske eksere
  • ter papir
  • i sve druge proizvode potrebne za vaš dom