Kreč

krecGašeni kreč

Dobija se gašenjem živog kreča. Kreč se gasi na taj način što se sanduk za gašenje najpre napuni izvesnom količinom živog kreča, pa se zatim doliva voda. Kreč se raspada i gasi razvijajući temperaturu od oko 150 °C. Koristi se kao građevinski materijal za pravljenje maltera, za unutarašnje i spoljašnje krečenje, dezinfekciju mineralno vezanih podloga, zaštitu voćaka od insekata.

Hidratizovani kreč

Da bi se dobio kreč u prahu gašenje živog kreča vrši se industrijski, sa vrlo malo vode, ali dovoljno da sve čestice budu ugašene.

Comments are closed.